fredag 20. mai 2011

I Frans av Assisis fotspor av Kristin Flood

Dette er Kristin Floods nyeste bok. Og her tar hun utgangspunkt i Frank av Assisi og hans liv. Hun reiser rundt i Umbria og andre steder i Italia der han har vært og prøver å sette seg inn i hva slags liv han og hans tilhørere har hatt. Men dette er like mye en bok om å utfordre seg selv, å se seg selv med litt nye øyne og å lytte til sitt eget hjerte. Og igjen gir Kristin Flood mye av seg selv, noe som gjør boken til noe ekstra og som ihvertfall inspirerer meg til å prøve å bli en bedre utgave av meg selv. Anbefales til de historieinteriserte og til de som ønsker å utvikle seg videre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar