mandag 30. mai 2011

Amor Fati av Kristin Flood

Som stor fan av Kristins to andre bøker; Rom for stillhet og I Frans av Assisis fotspor - fikk jeg lyst til å lese en bok hun har skrevet for noen år siden. Hovedbolkene i boken heter; Følelser, Tanker og Hvem er jeg? Og boken gir oss en mulighet til å begynne å lytte til våre egne følelser og vårt eget hjerte, til å ta ansvar for våre egne tanker og være mer bevisst på hvordan tankene styrer hverdagen og livet vårt og at vi kan være med å påvirke hvordan dette skjer og ikke bare la oss flyte med. Absolutt en god bok, med mange tips til selvutvikling og til refleksjon over ens eget liv.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar