onsdag 10. juni 2009

Min fars notatbok av Kader Abdolah

Dette er en sjarmerende bok fra Iran. Fortellerpersonen er en iransk flyktning, som nå bor i Nederland. Etter farens død mottar han en notatbok, og med utgangspunkt i denne forsøker han å forstå og fortelle sin fars historie. Utfordringen er at faren var døvstum, og at notatboken er skrevet med en skriftspråk som faren har funnet på selv. Men denne fine historien gir oss innblikk i gamle persiske myter og fortellinger, og viser oss interessante tidsbilder fra Iran. Og hele tiden ligger de politiske og religiøse elementene som et bakteppe for fortellingen.

1 kommentar: