lørdag 14. februar 2009

Grunnbok i strategi av Bente R. Løwendahl og Fred E. Wenstøp

Dette er en helt grei innføring i strategi. Den tar utgangspunkt i at strategi er innfløkt, og at det er et fag som henter innspill fra mange andre fagdisipliner. Den viser også til at strategisk kunnskap ikke er noe man kan lese seg til, men at man må knytte opp teorien til personlige egenskaper og erfaringer for å bli en god strateg. Jeg synes boken av og til er litt banal, men den er jo skrevet for folk som ikke har noen jobberfaring også. Og så synes jeg at den er litt "hopp og sprett", og at den av og til mister taket i den røde tråden. Noe som er litt artig, er at et av kapitlene beskriver hvorfor ting gikk galt med Kværner på slutten av 90-tallet - som et eksempel på hvordan ting ikke bør gjøres. Kanskje spesilet artig for meg, som jobbet i Kværner i den perioden.... :-)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar