tirsdag 3. februar 2009

Good to Great av Jim Collins

En litt annerledes lederbok. Boken tar utgangspunkt i studier av selskaper som har gått fra å være gode til å være fremragende, og som har holdt seg der over lengre tid, og så er disse selskapene sammenlignet med selskaper som ikke er blitt fremragende. Interessant bok, og interessante teorier - blant annet at det viktigere å ansette de riktige folkene og bli kvitt de gale, istedet for å bruke tid på å motivere de folkene du har. Kritikken mot boken rent faglig sett, er nok at den ikke kobler seg opp mot og drøfter ekisisterende lederteorier. Og selv synes jeg det er behov for å filtrere bort litt amerikansk skravling og generelt syn på verden, og prøve å se for seg disse lederskapsideene i norske forhold.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar