søndag 25. januar 2009

Hvordan organisasjoner fungerer av Dag Ingvar Jackobsen og Jan Thorsvik

En flott bok, som beskriver hvordan livet i organisasjoner fungerer. Boken tar utgangspunkt i en helhetlig modell for organisasjoner, og drøfter ut fra dette hvordan forskjellige elementer i organisasjoner fungerer og hvordan de påvirker hverandre. Anbefales sterkt til alle som er interessert i hvordan organisasjoner fungerer.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar