søndag 25. januar 2009

Fortellernes Marked av Gert Nygårdshaug

En spennende bok om Valldals bibliotekar Gerbert Rodin, som sammen med bygdas veterinær legger ut på en intellektuell reise med utgangspunkt i den frafalne prestens Gotvin Solengs brev. En reise gjennom to tusen års historie, som ender med at verdenshistorien må ses på med nye øyne. Nygårdshaug gir oss en utrolig historie, sett gjennom hans litt spesielle briller.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar